Internet Leased Line Hanoi Telecom


Internet Leased Line HTC (ILL) – Là dịch vụ kênh thuê riêng của Hanoi Telecom khách hàng sẽ có một đường truyền Internet có cổng riêng biệt kết nối trực tiếp đến Internet quốc tế và trong nước mà sẽ không bị chia sẻ băng thông với bất kỳ thuê bao hay khách hàng nào. Internet Leased Line HTC cam kết chặt chẽ về tốc độ đường truyền, cam kết băng thông chuẩn 100%, độ trễ tối thiểu, bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật ở mức cao nhất từ nhà cung cấp Hanoi Telecom. Có monitor kênh hệ thống giám sát kênh truyền sẽ cảnh báo cho khách hàng ngay lập tức trong trường hợp bị mất kết nối dịch vụ.

Ưu điểm của Internet Leased Line HTC

Những ưu điểm của Internet Leased Line HTC và cam kết chất lượng của HaNoi Telecom với khách hàng100% hạ tầng cáp quang

Đảm bảo về tốc độ, có cam kết SLA


Độ trễ tín hiệu là tối thiếu

Monitor kênh giám sát kênh truyền


Độ bảo mật là tuyệt đối

Tiêu chuẩn quốc tế của HTC


Thông số về kỹ thuật

Liên hệ với Hanoi TelecomHotline

Hotline